KEDVES FIATALOK!

 

Ágfalva Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2012/2013. tanév második és a 2013/2014. tanév első félévére vonatkozóan.

 

A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

 

A pályázat benyújtásával kapcsolatban megváltoztak a szabályok.!!!

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.) pályázói regisztráció szükséges, a regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a pályázók részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell benyújtani az ágfalvi önkormányzathoz.

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz (Ágfalva, Soproni u. 3.) történő benyújtásának határideje: 2012. november 23.

 

Az  A” és „B” típusú pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben megtekinthető a jegyzőnél.

 

A pályázatnak vannak kötelező mellékletei, ezek:

- a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2012/2013. tanév első félévéről

-  igazolás a pályázó és pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről

- szociális rászorultság igazolására alábbi okiratok: (kereseti igazolások jövedelemről egyéb bevételekről)

 

Szováti Júlia

mb. jegyző